FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आर्थिक वर्ष: २०८०/८१

आर्थिक वर्ष: २०८०/८१
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
२०८०/८१ मा स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा कानूनहरुको दस्तावेज २०८०/८१ 06/17/2024 - 16:17 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको खेलकुद विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि - २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको गाउँ युवा परिषद कार्यबिधि २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको आर्थिक संकेत वर्गीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८१.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकामा जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था निर्धारण बनेको नियमावली २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यबिधि २०८१.pdf, PDF icon आर्थिक_विधेयक.pdf

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
आ.व. २०७८/७९ अन्तर्गत पास भएका कार्यविधिहरु २०७८/७९ 06/17/2024 - 16:44 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकामा बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका कर्मचारीको तह तथा स्तरबृद्धि सम्वन्धमा बनेको ऐन २०७८ (ऐन नं ९).pdf

Pages