FAQs Complain Problems

७५/७६

विषयगत शाखामा रकम विनियोजित

गाउँपालिका स्तरिय (गौरवको आयोजना,बहुबर्षिय आयोजनाहरु,र दुइ वा सो भन्दा भन्दा वढी वडामा पर्ने आयोजनाहरु

दस्तावेज: 

वित्तिय समानिकरण निर्धारित वडागत वजेट सिमा भित्रको आयोजनाको विवरण

दस्तावेज: 

Pages