FAQs Complain Problems

5.मुड्केचुला गाउँपालिकालाई कसरी सम्र्पक गर्ने ?

Ans.मुड्केचुला गाउँपालिकाको सम्पर्क नं :९९४८७०१३३ वा ९८५८३९०१०० वा Fax:994870133 र ईमेलःinfo@mudkechulamun.gov.np,ito.mudkechulamun@gmail.com बा website :www.mudkechulamun.gov.np बाट पनि सम्र्पक गर्न सकिन्छ ।