FAQs Complain Problems

6.मुड्केचुला गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या कति होला ?

Ans:नेपालको जनगणना २०६८ को अनुसार मुड्केचुला गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५१६५ रहेको छ जसमध्ये २६३२ पुरुष र २५३३ महिला रहेका छन् ।